Cukorbetegség kóreredetétől clinic megelőző kezelésben,

cukorbetegség kóreredetétől clinic megelőző kezelésben

Az egyik legtöbbet vizsgált tényező a depresszív hangulat, illetve a klinikai szintű depresszió megjelenése és hatása az életminőségre és a vércukorkontrollra. Vizsgálatunk célja ennek megfelelően az volt, hogy feltérképezzük, hogy a betegségspecifikus életminőség és a depresszív hangulat, továbbá a glükózkontroll közötti dokumentált öszszefüggés hazai mintán is tetten érhető-e. Eredmények: A várakozásnak megfelelően a magasabb depresszív hangulatról beszámoló személyek életminőség-mutatói alacsonyabbak voltak, kezelésükkel elégedetlenebbnek bizonyultak, illetve HbA1c-értékeik alapján rosszabb vércukorkontrollt cukorbetegség kóreredetétől clinic megelőző kezelésben.

Következtetések: Eredményeink összhangban vannak a nemzetközi kutatási eredményekkel, s egyértelműen felhívják a figyelmet arra, hogy a diabétesszel élők körében a betegség következtében kialakuló szomatikus szövődmények rendszeres szűrővizsgálatai mellett a depresszív hangulat szűrésére és a diabéteszspecifikus életminőség mérésére is szükség lenne.

Kulcsszavak: diabétesz, életminőség, depresszió, kezeléssel való elégedettség, HbA1c, cukorbetegség kóreredetétől clinic megelőző kezelésben 1 A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.

Retabolil cukorbetegség A cukorbetegség leghatékonyabb tablettái Egészségügyi cikkek és hírek az Orvosi Hírközpont oldalon. A 2-es típusú cukorbetegség és a prediabetes-es állapotok kialakulásában több tényező és rizikófaktor is részt vehet- ilyen többek között a túlsúly, a helytelen életmód, genetika, ám a probléma forrása olykor nem is az érintettnél, hanem az édesanyjánál keresendő. A cukorbetegség az egyik leggyakoribb kóros állapot, amely a leendő anya és újszülöttje sorsát döntően befolyásolja: a terhességek 5—7 százalékában figyelhető meg diabéteszes anyagcserezavar. Kiadja a Tudomány Kiadó Kft. Kiadványtervezés és web-fejlesztés: Portmed Kft.

A cukorbetegség alapvető oka az inzulin viszonylagos vagy teljes hiánya, ill. Az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegség is multifaktoriális eredetű. Az 1-es típusú betegség általában 35 éves kor előtt alakul ki, manifesztálódásához genetikai, környezeti hatások és az ezek következményeként kialakuló autoimmun folyamat vezet Ma és Chan, A 2-es típusú cukorbetegség általában klasszikus tünetek nélkül indul, elhízáshoz társulóan, általában 35 éves kor felett jelenik meg Gaál et al.

A világon hozzávetőlegesen ,8 millió 20 és 79 év közötti cukorbeteg él Guariguata et al. Számos kutatás bizonyítja, hogy a cukorbetegség kétszeresére növeli az életkorra korrigált cukorbetegség kóreredetétől clinic megelőző kezelésben Gregg et al.

  • Diabetes fekete ujjak kezelés
  • Fejfájás, rossz közérzet, tompaság, koncentrációs zavar és néha szédülés i
  • Neem láb cukorbetegség kezelésének
  • Katonai diabétesz kezelésében

A cukorbetegek kezelése főként öngondoskodáson alapul, és a diabétesz kezelésének célja az akut hipoglikémia és krónikus szövődmények neuropátia, nefropátia, retinopátia, kardiovaszkuláris betegségek elkerülése, egy jó életminőség fenntartása mellett Schram et al.

Jelenleg az orvostudomány szerint nincs az 1-es típusú cukorbetegségnek hatékony, biztonságos és mellékhatásoktól mentes megelőzési módszere, ezzel szemben a 2-es típusú cukorbetegség megelőzhető Jermendy, Depresszió diabéteszben Habár a cukorbetegek több mint negyedének klinikailag jelentős depressziója van, körülbelül csak az érintettek harmadánál ismerik fel és kezelik ezt a betegséget Lustman és Clouse, Húsz keresztmetszeti vizsgálat metaanalízise alapján a kor 1-es cukorbetegség szövődményei nem szerint illesztett egészséges kontrollcsoportokhoz képest a depresszió és depresszív tünetek kétszer gyakoribbak voltak cukorbetegségben Anderson et al.

A depresszív hangulat megjelenése tehát nem elhanyagolható, ugyanakkor a depreszszió és a cukorbetegség kapcsolata kétirányú lehet: a depresszió növelheti a cukorbetegség kialakulásának esélyét, illetve a már kialakult krónikus betegség depresszív han- 3 Depresszív hangulat és diabéteszspecifikus életminőség 17 gulathoz vagy akár klinikai depresszióhoz is vezethet. Prospektív kohorsz vizsgálatokban a depresszió és a depresszív tünetek is a 2-es típusú diabétesz kockázati tényezőjeként jelentkeztek l.

synlab szerológiai vizsgálat határérték

Knol et al. A diabéteszesek körében előforduló depresszív tünetek növelik a morbiditást és mortalitást, s ezenkívül kapcsolatot mutatnak az anyagcsere-működés rosszabb szabályzásával, így az életminőség romlásával l. Prospektív és keresztmetszeti vizsgálatokból egyaránt kiderül, hogy a depresszió a vércukor nem megfelelő kontrollálásával társul Lustman et al.

Alacsony vércukorszint alacsony vérnyomás vagy magas vérnyomás

Életminőség cukorbetegségben Az egészséggel összefüggő életminőség healthrelated quality of life; HRQOL Stanton és munkatársai szerint a betegséghez való alkalmazkodás egyik mutatójaként ragadható meg. Egyben a betegséglefolyás, a prognózis, a morbiditási és mortalitási kockázat fontos markere, illetve az alkalmazott terápiák hatékonyságának mérésekor elfogadott cukorbetegség kóreredetétől clinic megelőző kezelésben kimeneteli változó is Bakas et al.

Az életminőséget vizsgáló betegségspecifikus kérdőívek arra keresik a választ, hogy maga a krónikus betegség milyen hatást gyakorol a funkcionálásra, és talán jobban rávilágíthatnak az egyes betegpopulációk sajátos jellemzőire, s alkalmazásukkal célzottabban lehet keresni az életminőséget befolyásoló tényezőket Rubin és Peyrot, A diabétesszel összefüggő életminőség mérésekor is általában a fizikai, érzelmi és társas működést térképezik fel Polonsky, Az angol nyelvű szakirodalomban számos diabétesz specifikus mérőeszközt találhatunk, de magyar nyelven csak néhány áll rendelkezésre l.

Az életminőséget számos tényező negatívan befolyásolja, így például a szövődmények, a kezelés fajtája pl.

  1. Pictures of bullosis diabeticorum
  2. Vércukorszint stabilizálása
  3. Самое шокирующее обстоятельство заключалось в том, что Танкадо дал ситуации зайти слишком .
  4. Készítményeket alkalmazunk cukorbetegség kezelésére
  5. Но мы не имеем права сообщать информацию личного характера… - Это очень важно, - настаивал Беккер.
  6. Kezelése nem gyógyuló sebek diabetes mellitus

A depresszió és az életminőség közötti negatív kapcsolatot több vizsgálatban detektálták Hanninen et al. A depresszív hangulat továbbá a későbbi funkcionális korlátozottsággal is kapcsolatot mutatott Schram et al. A kezeléssel való elégedetlenség mint az életminőség egyik lehetséges dimenziója szintén összefüggésben áll a depresszív tünetek előfordulásával Bassett et al.

diabetes 2 fajta kezelés népi fahéj

Jelen vizsgálatunk célja a fentebb bemutatott vizsgálati eredmények alapján egyrészt az volt, hogy hazai mintán kipróbáljuk a két magyar nyelven rendelkezésre álló mérőeszközt, másrészt pedig, hogy megvizsgáljuk a glükózkontroll, a depresszív hangulat és az életminőség közötti kapcsolatot.

Feltételeztük, hogy a depresszív hangulat az életminőség-mutatókkal negatív, ill. A demográfiai adatok közül a nem és az életkor, míg a betegséggel kapcsolatos mutatók közül a betegséggel való együttélés időtartamának és a szövődmények előfordulásának hatásaira koncentráltunk.

A vizsgálatot tavaszán, egy fővárosi kórház diabéteszambulanciáján és hat fővárosi és vidéki cukorbetegség kóreredetétől clinic megelőző kezelésben folytattuk. A mintához szükséges személyek összegyűjtése kényelmi és hozzáférhetőségi alapon történt.

Informasi Dokumen

A kutatásba csak 18 év feletti, 1-es és 2-es típusú cukorbetegséggel diagnosztizált nőket és férfiakat vontunk be. Két személy válaszai értékelhetetlenek voltak. Megjegyezzük, hogy meglehetősen nagy volt a vizsgálatban való visszautasítás kb. A betegség fennállásának ideje 1 41 év közötti volt átlag: 15,21; szórás: 9, Mivel a korábbi vizsgálatokban a depresszió, glükózkontroll és életminőség mutatói mind az 1-es, mind a 2-es típusú cukorbetegséggel együtt élők csoportjában kirajzolódtak, ezért úgy döntöttünk, hogy az 1-es típusú személyeket nem zárjuk ki az elemzésből.

Eszközök A kérdőívcsomag első részében demográfiai, az egyén egészségével kapcsolatos kérdéseket tettünk fel: a családi állapotra, munkaügyi státuszra, a cukorbetegség típusára, a diagnosztizálás idejére, egyéb komorbid betegségekre, a legutóbb mért HbA1c-szintre, a hipoglikémia előfordulására és a szövődményekre kérdeztünk rá.

cukorbetegség kezelésére elvek

Az alább felsorolt kérdőíveken kívül más egyéb mérőeszközöket Érzelemszabályozási nehézségek kérdőív Gratz és Roemer, ; Kokonyei et al.

A kérdőívet nem pszichiátriai betegek számára készítették Zigmond és Snaith, A magyar fordítás érvényességét ben, onkológiai betegmintán ellenőrizték Muszbek et al.

A mérőeszköz az elmúlt két hétben tapasztalt érzésekre kérdez rá, fókuszálva a depresszió egyes diagnosztikai kritériumaira.

DEPRESSZÍV HANGULAT ÉS DIABÉTESZSPECIFIKUS ÉLETMINŐSÉG - PDF Free Download

A kérdőív depresszió és szorongás alskálákból áll. A kezelési elégedettség és az életminőség mérésére két angol, már magyarra fordított, azonban magyar mintán még csak nyelvileg validált kérdőívet használtunk.

Kutatásunkban végeztük a kérdőívek első magyarországi tudományos célú használatát. A nyelvi validációt és a mérőeszközök fejlesztését az eghami Royal Holloway, University of Kezelés citrom cukorbetegséggel felsőoktatási intézményben működő Health Psychology Research Ltd.

A cukorbetegek kezelési elégedettségének mérésére a Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire status DTSQs Bradley, kérdőívet használtuk; ez a mérőeszköz a pillanatnyi állapot státusz vizsgálatára szolgál. A kérdőív nyolc tételből áll.

Hat kérdés a beteg kezelési elégedettségét hivatott vizsgálni pl. Mennyire találja kényelmesnek, praktikusnak a kezelését az utóbbi időben?

Mindegyik tételre egy 0 6-ig terjedő skálán kell válaszolni. A kérdőív összpontszámát a kezelési elégedettségre vonatkozó hat kérdés összeadásával kaptuk meg Health Psychology Research Ltd. Polonsky szerint ez a kérdőív az egyik olyan fellelhető, életminőséggel foglalkozó mérőeszköz, amely az életminőséget meghatározó elemek közül jól megragadja a fizikai és társas következményeket.

A kérdőív felépítése eltér más eszközöktől, hiszen a beteggel elképzelteti, milyen lenne az élete cukorbetegség nélkül; és finomabb módon mutatja, hogy az élet egyes területei mennyire pozitívan vagy negatívan befolyásolják az életminőséget. A kérdőív használhatóságáról már számos tudományos írásban beszámoltak Bradley, ; Bradley et al. A kérdőív tételpárból áll.

Két kérdés alkot egy tételpárt. Az első két, római számmal jelölt kérdés nem tartozik szorosan a kérdőívhez: általánosan az életminőséget cukorbetegséggel és cukorbetegség nélkül hivatott felmérni. A további 19 tételpárnál az első taghoz tartozó állítás minden esetben arra kéri a vizsgált személyt, hogy képzelje el, egy adott, életminőségét befolyásoló faktor milyen irányban változna, ha nem lenne cukorbeteg. A második tag pedig felméri, hogy ez a tényező a személy számára mennyire fontos.

Szokott vagy szeretne elutazni üdülni? Igen Ha igen, kérjük, töltse ki az a és b pontokat! Nem Ha nem, kérjük, lépjen tovább az 5a kérdéshez! Kutatásunkban az ebből vont átlagot használtuk; az átlag számításánál a kényszerválaszok elkerülése érdekében a nem cukorbetegség kóreredetétől clinic megelőző kezelésben tételek kihagyásra kerülnek Health Psychology Research Ltd.

A kérdőíveken kapott pontszámadatok normális eloszlását Shapiro Wilk-próbával ellenőriztük a minta viszonylag kis elemszáma miatt. Mivel a változók nem bizonyultak normális eloszlásúnak, hipotéziseinket nemparaméteres próbákkal vizsgáltuk.

A statisztikai elemzésekhez khi-négyzet, Mann Whitney-próbákat és Spearman-féle 7 Depresszív hangulat és diabéteszspecifikus életminőség táblázat. Mintánkban az 1-es típusú diabéteszes v. A változók közötti kapcsolatok erőssége és iránya nem változott, így végül az alább közölt eredmények a teljes mintára vonatkoznak. A kutatásunkban használt kérdőívek, alskálák és a HbA1c-szint értékeinek leíró adatait a 2.

A cukorbetegség és az életmód témája

A szövődmények jelenléte és a vizsgált kérdőíves pontszámok között azonban kapcsolatot találtunk. A cukorbetegség kóreredetétől clinic megelőző kezelésben eredmények alapján a depressziópontszámok és a kezeléssel való elégedettség, valamint az életminőség között 3. A szorongás esetében is ugyanilyen irányú és erősségű kapcsolatokat detektáltunk 3. További elemzéseinkben a depresszív hangulatot nem folytonos, hanem kategoriális változóként használtuk. Singer és mtsai rákbetegek mintáján a HADS depresszió skáláján az 5 pontot találták a legjobb határértékpontnak a specificitási és szenzitivitási adatok alapján.

A depresszió csoportok és HBA1c kapcsolatát khi-négyzet próba segítségével vizsgáltuk 4.

A minimum napi 30 perces gyógytorna betanítása alapvető fontosságú, mivel javítja a koordinációt, az izomerőt, az aerob kapacitást, stabil izomtámaszt nyújt a szervezetnek, végül pedig a csontépítő sejtek egyik legfontosabb stimulusa.

A szakirodalomban jól dokumentált eredményeket, miszerint a cukorbetegeknél előforduló depresszió és szorongás egyaránt negatív hatással van a betegséggel kapcsolatosan mért változókra: a kezelési elégedettségre, a HbA1c-szinte és magára az életminőségre, elsőként hazai felnőtt mintán saját vizsgálatunk is megerősíti. Korábbi hazai vizsgálatokban ugyan találunk adatokat a diabétesszel együtt élők életminőségére vonatkozóan, de azokat az eredményeket nem betegségspecifikus mérőeszköz alkalmazásával nyerték Sal et al.

Kutatásunkban a kis elemszám és az öszszefüggések irányának és erősségének megmaradása következtében úgy döntöttünk, hogy az 1-es és 2-es típusú cukorbetegekből egy csoportot alkotva vizsgáljuk meg kutatási kérdéseinket. Azonban általában érdemes különbséget tenni a két típus között.

Szendrői Miklo S - Ortope Dia - Ebook Tömöri Tett Ke Pekkel PDF | PDF

Az 1-es és 2-es típusú cukorbetegség különbségei a kialakulás és a klinikai kép mentén ragadhatóak meg Barnard et al. A kétfajta cukorbetegséggel élők másként élik meg és menedzselik betegségüket. Egy hazai kutatásban például bár kis elemszámú mintán 9 Depresszív hangulat és diabéteszspecifikus életminőség 23 az 1-es típusú cukorbetegséggel együtt élők betegség feletti személyes kontroll érzése magasabbnak bizonyult, mint a 2-es típusú cukorbetegeké, ami részben a két csoport eltérő életkorából és ehhez kapcsolódóan feltételezhetően a diagnosztizáláskori életkorból adódott Reinhardt, Keresztmetszeti kutatásunk nem alkalmas a változók közötti kapcsolatok ok-okozati öszszefüggéseinek feltárására.

In: Orvosi Hetilap. A velőcső-záródási rendellenességek a leggyakoribb és legsúlyosabb fejlődési rendellenességek közé tartoznak. A csoportba tartozó malformatiók multifaktoriális kóreredete a környezeti hatásokon túl a genetikai tényezők jelentőségére hívja fel a figyelmet.

Maga a depresszív hangulat is okozhatja az életminőség romlását vagy éppen az életminőség negatív percepcióját, de a funkcionálásban bekövetkező változások vagy a betegség következményeképpen kialakuló szövődmények is járhatnak a depresszív tünetek megemelkedésével Gatchel, Saját vizsgálatunk megerősíti azokat a korábbi eredményeket, melyek szerint a szövődmények kialakulása rosszabb életminőség-mutatókkal Donald et al.

Nem zárható ki, hogy a depresszió és a cukorbetegség neurobiológiai tényezőkön keresztül is kapcsolatban van egymással. A major depressziót és cukorbetegséget egyaránt magas kortizolszint és bizonyos proinflammátoros markerek interleukin-6 jelenléte l.

podiáter képzés

Stuart és Baune, összefoglalóját jellemzi. Újabban felvetik, hogy mindkét állapotban a megfigyelhető neurokognitív deficitek miatt egyes, elsősorban a stresszre szenzitív agyi régiók pl.

Diunggah oleh

Saját vizsgálatunk eredményei is megerősítik, hogy a depresszió rosszabb vércukorkontrollal jár együtt, ahogy ezt más kutatásokban 1-es típusú Melin et al. A depresszió és a roszszabb vércukorkontroll közötti kapcsolatban a terápiás előírások betartásának hiánya mediátor tényező lehet Zhang et al. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy 2-es típusú cukorbetegség esetében a kezelés cukorbetegség kóreredetétől clinic megelőző kezelésben befolyásolhatja, hogy van-e kapcsolat a depresszió és a glükózkontroll között.

Egy korábbi vizsgálatban a depresszió és a glükózkontroll közötti együttjárást csak a már inzulinnal kezeltek körében detektálták, a szájon át bevehető gyógyszereket alkalmazóknál nem.

Így elképzelhető, hogy az eredményekben az inzulint használók depresszív értékei mutatkoznak meg Aikens et al. A betegek ugyanis negatív jelentést tulajdonítanak az injekció használatának Polonsky et al.

A depresszív tünetek és a vércukorszint kontrollja közötti kapcsolatban a nem megfelelő mértékű adherencia mellett más tényezők is szerepet játszhatnak, így például a diabéteszspecifikus érzelmi distressz Bastelaar et al. Egy prospektív elrendezésű vizsgálatban a glikémiás kontrollt a diabétesszel kapcsolatos distressz magyarázta, nem pedig a depresszív tünetek Aikens,ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a depresszív tüneteket, illetve a diabéteszhez kapcsolódó citrom cukorbetegség kezelésére érdemes egymástól megkülönböztetni, s egyidejűleg mérni ezeket.

Érdemes továbbá megemlíteni, hogy mintánkban a v.

A terhességi cukorbetegség klinikai kezelési irányelvei

Ez részben az edukáció fontosságára hívja fel a figyelmet. Vizsgálatunk általánosíthatóságát a minta kis mérete és életkori jellemzői, illetve a hozzáférhetőségi alapú adatgyűjtés s ezzel együtt a visszautasítási arányvalamint a nemi megoszlás aránytalansága is korlátozza. Jelen mintában az életminőség vagy pszichés funkcionálás terén pl.

Az életkor azonban a várt negatív összefüggést mutatta a diabéteszspecifikus életminőséggel. Kizárólag önkitöltős kérdőívek segítségével mértük fel az alkalmazott konstruktumokat, s ez az összefüggések túlbecslését eredményezheti. Összefoglalva: Vizsgálatunkban rávilágítottunk két, Magyarországon még nem használt, cukorbetegek számára fejlesztett, egészséggel kapcsolatos életminőség kérdőív használhatóságára, illetve megerősítettük a kurrens nemzetközi szakirodalomban dokumentált összefüggéseket.

Az eredményeink arra utalnak, hogy a diabétesszel élők körében a betegség következtében kialakuló szomatikus szövődmények rendszeres szűrővizsgálatain a depresszív hangulat szűrésére és a diabéteszspecifikus életminőség mérésére is szükség lenne. Különösen azokban a csoportokban, ahol már kialakult valamilyen szomatikus szövődmény, hiszen eredményeink szerint ez a csoport az életminőség-méréseken alacsonyabb, míg a HbA1c-mérésen magasabb értékeket ért el.

Szükséges lenne a cukorbetegek számára is elérhetővé tenni olyan pszichoterápiás módszereket, amelyek segítik a megfelelő alkalmazkodást, ill. One of the most frequently investigated factors is the occurrence of depressed mood or clinical depression and their effects cukorbetegség kóreredetétől clinic megelőző kezelésben the quality of life and glycemic control. The purpose of our study was cukorbetegség kóreredetétől clinic megelőző kezelésben explore if the well documented association between the disease-specific quality of life, depressed mood, and glycemic control could be detected in our sample.

We were the first to investigate the above-mentioned associations applying the Hungarian adaptations of a diabetes-specific quality of life questionnaire and a treatment satisfaction scale. Results: In line with our hypothesis participants with elevated depressive mood had lower level of quality of life, were more dissatisfied with their treatment, and had higher HbA1c scores indicating worse glycemic control.

Discussion: Our results are in line with international results, and draw attention not only to the need of regular screenings in connection with the somatic complications but cukorbetegség kóreredetétől clinic megelőző kezelésben the need for monitoring of depressive mood and for measurement of diabetes-specific quality of life among people diagnosed with diabetes.

Diabetes Care, 36 Suppl 1.

danas a diabétesz

S67 S Diabetes Care, 37 Suppl 1. S81 S Health and Quality of Life Outcomes, J Diabetes and Metabolism, 3 7. Harwood Academic Publishers, Chur. S64 S Predictive factors and relation to quality of life.

vélemények