Research proposal of diabetes

Dura Eszter Tutor: Prof. Romics László Semmelweis University Budapest 2 1. Our metabolic, cationic and secretory findings extrapolated to the situation found in vivo document an impressive role of circulating amino acids in the normal control of insulin release.

Simulating physiological conditions, our results were considered as compatible with both the role of certain amino acids as nutrients e. L-glutamine and the accumulation of other amino acids e.

L-arginine, L-lysine as positively charged molecules in the islet cells. Cytochalasin D 20 µmwhich failed to affect D-glucose uptake and metabolism by isolated islets, also augmented glucose-stimulated insulin release, but unexpectedly to a lesser extent than cytochalasin B.

However, in islets stimulated by non-glucidic nutrients cytochalasin D was as potent as cytochalasin B in potentiating the secretory response. This situation coincided with the fact that cytochalasin B inhibited more severely D-glucose metabolism in non-b, as distinct from B islet cells and, in the former case, caused a relatively greater inhibition of hexose catabolism at 2.

These findings suggest a so-far-unidentified interference of cytochalasin B with the B- cell glucose-sensing device. We demonstrated research proposal of diabetes the physiological activity of serum SSAO enzyme is significantly higher in Type 2 diabetic patients with high-risk proliferative diabetic retinopathy compared to those without retinopathy.

Our clinical results support the hypothesis that elevated SSAO activity may be involved in the pathogenesis of microvascular diabetic late complications, such as retinopathy. The pharmacological manipulation of SSAO activity might be an interesting new concept for prevention and treatment of diabetic retinopathy.

We conducted in vitro experiments in incubated islets and islet cells isolated from rat pancreas. In the clinical part of the theses, the possible role of serum semicarbazide aminoxidase enyme was investigated in the pathogenesis of diabetic retinopathy, in patients with type 2 diabetes.

Under physiological conditions, the release of insulin is ruled in an immediate and direct manner by nutrients, hormones and neurotransmitters and, in a delayed fashion, by a series of ontogenic, alimentary and endocrine factors.

Among circulating nutrients, D-glucose plays a key role research proposal of diabetes the regulation of insulin release. D-glucose represents the sole substrate able, at even when tested in vitro in the absence of any other exogenous nutrients. The immediate stimulation of insulin release by D-glucose represents the outcome of a sequence of metabolic, ionic and mechanical events in pancreatic islet B-cells.

Beside D-glucose, other non-glucose nutrient secretagogues have insulinotropic activity, like other monosacharides, amino acids. In most type 2 diabetic subjects, the insulin secretory response to D-glucose appears preferentially affected, when compared to the insulinotropic action of other nutrient or non-nutrient secretagogues.

Nevertheless, the exact pathogenetic mechanisms of vascular endothelial damage in diabetes have not been identified. The biochemical disturbances e. The duration of diabetes is associated with an increased prevalence of diabetic retinopathy DR in Type 2 diabetic individuals. Apart from poor glycaemic control, several other potentially modifiable risk factors may be important for the research proposal of diabetes and progression of DR, including increased systolic and diastolic blood pressure, plasma triglyceride, fibrinogen and urinary microalbumin excretion.

In addition, DR research proposal of diabetes have a genetic component as well. However, these factors explain only a part of the variation of research proposal of diabetes among diabetic subjects. The exact physiological and pathophysiological role of SSAO is still presumed.

Possibly it scavenges circulating biogenic amines and protects against various exogenous monoamines. Short chain aliphatic amines, such as methylamine that can be found in tissues, blood and urine, have been considered to be physiological substrates for SSAO enzymes.

Recent data suggest that SSAO may play a role in vascular endothelial damage through conversion of certain endogenous monoamines, like methylamine, into cytotoxic aldehydes, hydrogen peroxide and ammonia.

Serum SSAO has been reported to be increased in patients with diabetes research proposal of diabetes and in congestive heart failure. Recent studies have suggested that elevated SSAO activity may be responsible for diabetic microvascular complications, such as nephropathy and retinopathy. However, it is unclear whether SSAO activity is different hatékony gyógyszerek diabétesz kezelésére diabetic individuals with any stages of retinopathy.

  • Fájdalom a lábakban a cukorbetegség kezelési tünetei
  •  - Никакой вирус Хейла не волнует, он ведь отлично знает, что происходит с ТРАНСТЕКСТОМ».
  • Diabetes 2 típusú hír a kezelésben

The aim of the present study was to examine the association between SSAO activity and the severity of retinopathy in Type 2 diabetic subjects. AIMS 3. Célul tztük ki ezért, hogy az aminosavak insulin szekrécióban betöltött tápanyag- és direkt hatásának ketts szerepét fiziológiás körülmények között is igazoljuk.

research proposal of diabetes definition of diabetes with references

Kísérleteinkben patkányból izolált pancreas szigetek mködését vizsgáltuk, a táplálékfelvételt követ állapotok modellezése során. A pancreas szigeteket a plazma éhhomi, normál posztprandiális ill.

A szigetek insulin szekréciójában, 45 Ca felvételében, valamint D-glukóz metabolizmusában bekövetkez mködésbeli változásokat regisztráltuk. A cytochalasin B-rl mely a Helminthosporium dematioideum gomba által termelt sejtpermeabilis toxin, a sejtosztódást és a kontraktilis mikrofilamentumok kialakulását gátolja ismert, hogy izolált pancreas szigetekben és izolált perfundált pancreasban egyaránt fokozza a tápanyag pl.

D-glukóz és nem-tápanyag szekréciót serkent szerek által kiváltott insulin elválasztást, annak ellenére, hogy a D-glukóz felvételét és metabolizmusát gátolja a pancreas szigetekben.

A cytochalasin B-re research proposal of diabetes szekréciós válasz idbeli lefutását, valamint az insulin termel B-sejtek ultrastrukturális szerkezetére és motilis aktivitására gyakorolt hatását több tanulmány is vizsgálta, mely 4 6 során bizonyossá vált, hogy az insulin kibocsátást növel hatás nagyrészt a B-sejt mikrofilamentáris sejtvázával való kölcsönhatásnak köszönhet. Korábban az insulin szekréció fokozása és a plazmamembránon keresztüli D-glukóz transzport gátlása között nem feltételeztek direkt okozati research proposal of diabetes href="http://anima-racio.hu/2926-cukor-cukorbetegsg-gygyszer-kezels.php">cukor cukorbetegség gyógyszer kezelés és hatásbeli kapcsolatot.

Vizsgálataink alapjául az a tény szolgált, hogy több research proposal of diabetes a cytochalasin D Zygosporium mansonii gomba termeli, sejtpermeabilis gomba toxina cytochalasin B- hez hasonló hatást fejt ki a mikrofilamentáris rendszerre aktin filamentumok gátlása, gátolja a sejtosztódást a kontraktilis mikrofilamentumok dezorganizálásávalugyanakkor nem befolyásolja a D-glukóz transzportját.

research proposal of diabetes a cukorbetegség megsemmisítése

Patkány pancreasból izolált szigetekben, a D-glukóz ill. Ezt követen a cytochalasin B anyagcsere hatásának további vizsgálatát végeztük alacsonyabb 2. Questions in in vitro experiments: 1. Milyen szerepet töltenek be a fiziológiás koncentrációjú aminosavak az insulin szekréció normál szabályozásában?

A fiziológiás koncentrációjú 20 aminosav és citrullin, ornitin, valamint taurin keveréke együttesen hogyan befolyásolják a táplálkozás után preparált pancreas szigetekben az insulin szekréciót, a patkány plazmában poszprandiálisan kialakuló értéknek megfelel koncentrációjú D-glukóz 8. A fiziológiás koncentrációjú aminosav keverék összetételének változtatásával research proposal of diabetes az aminosavak ketts hatásmódja az insulin szekréció fiziológiás szabályozásában?

Az aminosavakra adott szekréciós válaszban mely intracelluláris metabolikus, iontranszport ill. Patkány pancreasból izolált szigetekben, a D-glukóz metabolizmus befolyásolásában van-e különbség a research proposal of diabetes B és a cytochalasin D között?

Mutat-e különbséget a D-glukóz metabolizmusa cytochalasin B jelenlétében, hipoglikémiát 2. Vizsgálatunk célja a szérum SSAO enzim aktivitás meghatározása volt különböz súlyossági fokú diabeteses retinopathiában szenved 2-es típusú cukorbetegekben, valamint egészséges kontroll személyekben, hogy az emelkedett SSAO aktivitás és a diabeteses retinopathia kialakulása közötti feltételezett összefüggést humán klinikai adatok nyerésével támasszuk alá.

Questions: 1. Kimutatható-e különbség a szérum SSAO aktivitás értékek között a különböz diabeteses retinopathia stádiumokban, 2-es típusú cukorbetegekben?

Tapasztalható-e összefüggés a retinopathia súlyossága és az SSAO enzim szérum szintje között? Befolyásolja-e az enzim aktivitást a cukorbetegség fennállásának ideje, a hipertónia vagy az obesitas BMI?

Összefügg-e az enzim aktivitás a diabetesben rendszeresen mért laboratóriumi paraméterekkel HbA 1c, éhgyomri glukóz, ALT, GGT, húgysav, kreatinin koncentrációk, mikroalbuminuria? Szerepet játszhat-e a szérum SSAO aktivitás emelkedése a diabeteses retinopathia kialakulásában? A patkány plazmában posztprandiálisan mérhet aminosav koncentrációkat modellez aminosav keveréket irodalmi adatok alapján állítottuk össze.

A pancreas Langerhans-szigeteket kollagenáz módszerrel izoláltuk. A diszperz szigetsejteket neutrális proteinázzal szeparáltuk, majd Percoll gradiensen centrifugáltuk, mely után a non-b és B-sejtek tisztítását MACS Magnetic Cell Separator és R2D6 B- sejt elleni ellenanyag alkalmazásával végeztük.

Az eluált radioaktivitást felszálló papírkromatográfiával, butánol:metanol:h 2 O térfogatarányú elegyében vizsgáltuk, és analitikai ioncserél radiokromatográfiával Beckman Multichrom B aminosav analizátor határoztuk meg.

Age at diagnosis, gender, duration of diabetes, presence of systemic hypertension and BMI were recorded. All participants underwent a detailed ophthalmic evaluation, colour retinal photography and laboratory investigations. According to the ophthalmic findings Type 2 diabetic subjects were arranged in four severity levels of retinopathy: 0 no retinopathy, 1 nonproliferative retinopathy mild-to-moderate, moderate-to-severe, severe, very-severe2 early proliferative retinopathy and 3 high-risk proliferative retinopathy.

Each patient was assigned to the level determined by the worse eye. Besides routine metabolic parameters and renal function characteristics, serum SSAO activity was determined by a radio-enzymatic procedure using [ 14 C]-benzylamine as substrate. To the extent that this finding could be extrapolated to the situation found in vivo, it would document quite an impressive role of circulating amino acids in the normal control of insulin release.

The amino acid mixture failed to affect adversely the final insulin content of the islets, despite a sizeable increase in insulin output during the prior 90 min incubation. This suggests that the amino acid mixture increased, like D-glucose the rate of proinsulin biosynthesis, a phenomenon typical of the B-cell functional response to nutrient secretagogues. Likewise, the fact that the amino acid mixture augmented significantly insulin release at a high concentration of D-glucose Az L-glutaminnal és az elágazó szénláncú aminosavakkal Research proposal of diabetes, L-leucin, L-valin végzett kísérleti eredmények is összhangban vannak az aminosavak tápanyag szerepét bizonyító korábbi megfigyelésekkel.

Kísérleteinkben az L-glutamint és az elágazó szénláncú aminosavakat az aminosav keverékbeli vagyis fiziológiásan a plazmában mérhet koncentrációjukban alkalmazva azt kaptuk, hogy az L-glutamin kissé mérsékli, míg az elágazó szénláncú aminosavak hatásosan fokozzák a D-glukózra adott insulin szekréciós választ. Az L-alanin váratlan és látszólagosan negatív insulinotróp hatása a szigetek research proposal of diabetes aminosav keverékre adott insulin research proposal of diabetes válaszában kapcsolatban állhat az aminosav keverékben elfoglalt magas koncentrációjával µm.

Az L-alanin ugyanis piruváttá transzaminálódhat, elvonva így más aminosavak transzaminálásából az α- ketoglutársavat. Ezen kívül az L-alanin az ATP-vel együtt allosztérikusan gátolja a piruvát kináz enzimet, vagyis a foszfoenolpiroszlsav piroszlsav átalakulást. Saját 8 10 kísérleteinkhez hasonló módon a taurin más, korábbi vizsgálatban sem bizonyult insulinotróp anyagnak.

Vizsgálati eredményeink szerint, az aminosav keverék tápanyagszer insulin szekréciós hatása nem tulajdonítható az izolált szigetekben, sem fokozott D- glukóz felhasználásnak, sem jelentsebb D-glukóz oxidációnak. A bázikus aminosavak részvételét igazolja az aminosav keverékre adott szekréciós válaszban az, hogy az aminosav keverék research proposal of diabetes ellenére fokozta az insulin kibocsátást 8. Ezek az eredmények azt vetik fel, hogy a bázikus aminosavak jelenléte az aminosav keverékben valamely ismeretlen módon elfedte a tápanyag szerepet betölt aminosavak 45 Ca nettó felvételt növel hatását.

Diabetes 1 Tina

Korábbi megfigyelések szerint a bázikus cukorbetegség talp az izolált szigetek D-glukóz metabolizmusára inkább negatív módon hatnak.

A kísérletekben alkalmazott koncentrációban a bázikus aminosavak L-arginin, L-citrullin, L-lizin és L-ornitin fokozták a 8. A teofillin és a cytochalasin B azonban mind az önmagában, mind az aminosav keverékkel együtt alkalmazott D-glukóz esetében, hasonló mérték insulin kibocsátást idézett el. Our metabolic, cationic and secretory findings were considered as compatible with both the role of certain amino acids e. L-leucine, L-glutamine, L-asparagine as nutrients and the accumulation of other amino acids pl.

Blood Glucose Measurement Latest Research Papers | ScienceGate

L-arginine as positively charged 9 látáskárosodást a cukorbetegség kezelésében molecules in the islet cells. In conclusion, this work provided novel information on the regulation of insulin release by amino acids and their mode of action in the B-cell under close-to-physiological conditions Effects of cytochalasin B and D upon insulin release The concentrations of cytochalasin B and cytochalasin D, 21 and 20 µm used in the experiments were virtually identical to one another and occupied identical positions in the concentration-response relationships for the respective effects of these two cytochalasins upon glucose-stimulated insulin release.

Nevertheless, at such concentrations, cytochalasin B was more efficient than cytochalasin D in augmenting glucose-induced insulin secretion. In the present study, cytochalasin D, which failed to affect D-glucose uptake and metabolism by isolated islets, also augmented glucosestimulated insulin release, but unexpectedly to a lesser extent than cytochalasin B.

The difference does not appear attributable to a greater intrinsic efficiency of cytochalasin B to interfere with the mechanical events leading to exocytosis of secretory granules from the islet B cells. Indeed, when non-glucidic nutrients, either 2- ketoisocaproate or the association of L-leucine and L-glutamine were used to stimulate insulin release, cytochalasin D was as potent as or more potent than cytochalasin B in potentiating the secretory response D-glucose metabolism in isolated pancreatic islets and in purified pancreatic islet cells Cytochalasin B inhibited more severely D-glucose metabolism in non-b, as distinct from B, islet cells and, in the former case, research proposal of diabetes a relatively greater inhibition of hexose catabolism at 2.

Az eredmények alapján levonható következtetések: 1. Alacsonyabb koncentrációjú 2. A glukóz koncentráció research proposal of diabetes 2.

Diabetes 1 Tina

A cytochalasin B D-glukóz katabolizmust gátló hatására érzékenyebbek a non-bsejtek, mint a B-sejtek. A cytochalasin B non-b-sejtek D-glukóz metabolizmusát gátló hatása magyarázatul szolgál arra, hogy a cytochalasin B miért gátolja relatíve nagyobb mértékben az izolált szigetek D-glukóz katabolizmusát alacsonyabb, mint magasabb D-glukóz koncentráció esetében.

Illness Knowledge Összefoglaló. Bevezetés: Magyarországon a KSH szerint több mint 1 millió ismert cukorbeteg él. A diabetes karbantartásához elengedhetetlen a betegek tudásának, készségeinek és önhatékonyságának növelése és fenntartása. A legelterjedtebb diabetes-betegségismeretteszt a 23 kérdéses Michigan Diabetes Knowledge Test. Első 14 tétele általános tudást mér, például az ételek tápanyagtartalmával és a vércukorszint-változás okaival kapcsolatban.

A jelen adatok megersítették, hogy a pancreas egészét tekintve, a non-b-sejtek részvétele a D-glukóz katabolizmusában intenzívebb 2. Kimutattuk, hogy a cytochalasin B a pancreas non- B-sejtjeiben relatíve nagyobb mértékben gátolja a D-glukóz lebontását alacsonyabb D- glukóz koncentráció esetében, mint magasabb D-glukóz koncentráció alkalmazásánál.

research proposal of diabetes hús és cukorbetegség

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy a cytochalasin B egy jelenleg még nem ismert mechanizmus útján képes a cytochalasin D-hez viszonyítva, hatékonyabban fokozni a D-glukóz stimulált insulin szekréciót. Hence, the present findings suggest a sofar-unidentified diabetes mellitus mézkészítmények kezelése of cytochalasin B with the B-cell glucose-sensing device.

Analyzing the groups of diabetic patients with retinopathy of all stages, we could not find any direct connection between the severity of retinopathy and serum SSAO activity. Duration of diabetes was not statistically different in the subgroups. Age at diagnosis of diabetes mellitus was similar in the four subgroups. There was no significant difference regarding systolic and diastolic blood pressure between the groups.

HbA 1c concentrations showed no research proposal of diabetes difference in relation to retinopathy stages. These results suggest that elevated SSAO activity may be responsible for endothelial damage and fundus changes in diabetic retinopathy.

This finding might be due to conversion of endogenous monoamines, like methylamine, into toxic aldehydes and hydrogen peroxide. The importance of the correlation between SSAO activity and highrisk PDR in Type 2 diabetic patients needs to be furthermore prospectively investigated in larger samples of diabetic patients.

There needs to be confirmation regarding whether SSAO has a causative role in the development of microvascular complications, or the elevation of SSAO activity is the result of endothelial damage in diabetes mellitus. Supposing that the elevated SSAO activity has pathological importance, the pharmacological manipulation of SSAO activity might be an interesting new concept for prevention, delay or treatment of microvascular complications in diabetes.

research proposal of diabetes gondok vannak lábak cukorbetegség kezelésének

Further studies are required to the design and selection of SSAO inhibitors that could protect tissues and cells against injury. Dura E. Diabetes Research ; II. Jijakli H. Experiments in incubated islets. Szemészet ; VI.

vélemények