Diabetes németország kezelés költsége, 2-es típusú cukorbetegség gyermekeknél

Látták: Átírás 1 A diabetes mellitus egészségbiztosítási aktualitásai Dr. Boncz Imre, Pécsi Tudományegyetem, Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszék A cukorbetegség népegészségügyi jelentôségét a betegséggel érintett populáció viszonylagos nagysága jelenti. Hazánkban mintegy félmillió lakos áll kezelés alatt cukorbetegség miatt, azonban a kezelésben nem részesülô további betegek száma is több százezer fô lehet.

magas triglicerid szint

Az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár OEP az elmúlt évben áttekintette a cukorbetegség kezelésére használatos készítmények társadalombiztosítási támogatását. A koncepció üdvözlendô, ugyanakkor azonban azt is hangsúlyozni kell, hogy nem tûnik többnek az éves költségvetés újraosztásánál és diabetes németország kezelés költsége mértékben figyelmen kívül hagyja a cukorbetegség krónikus jellegébôl adódó hosszú távú szemléletmódot.

Diabetes mellitus has a special public health importance due to the large number of patients.

In Hungary approximately a half million patients receive any kind of anti-diabetic treatment, and another houndredthousand people may live without adequate treatment. Author welcomed that effort although emphasized that this new approach is not more than a simple reallocation of the annual budget, and doesn t consider the long term consequences and requirements of diabetes care.

Ugyanakkor mindez egy érdekes problémára is felhívja a figyelmet, diabetes németország kezelés költsége a cukorbetegek tényleges, valós számának meghatározásához kapcsolódó nehézségekre. A szakirodalom a cukorbetegségnek két fô alaptípusát különbözteti meg. Az adatbázis ugyanakkor nem ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a nem diagnosztizált, illetve nem kezelt cukorbetegségben szenvedô lakosok száma mekkora lehet. A cukorbetegségben pedig a korai felismerés, a még szövôdménymentes állapotban lévô betegek idôben elkezdett kezelése meghatározó jelentôségû.

Vannak olyan országok, ahol a betegség prevalenciája magasabb, mint hazánkban, pl.

Összefoglalás A szerzök áttekintik az intenzív inzulinkezelés elméletének és gyakorlatának történetét Joslin, majd Stolte és mások elveinek megfogalmazódásától napjainkig. Foglalkoznak a beteg által végzett önmenedzselés, a közel-normoglykaemiás anyagcsere-vezetés és ezek szövödményeket megelözö, ill. Kiemelik, mennyire szükséges az alkalmazott módszerek hatékonyságának és biztonságos voltának folyamatos kiértékelése. Intensified treatment of Type 1 Diabetes mellitus: the need to document efficacy and safety Summary The review article summaryses the history of the intensive insulin treatment from the ground principles of Joslin, Stolte and others till the practice of the present. Attention will be focused on the importance of near-normal glycemic control, self management and their microvascular complications preventing effect, also from the point of view of the general health care.

Az említett adatok számunkra is jelzés értékûek, mivel a hazai betegszám emelkedését vetítik elôre egyrészt a fel nem ismert betegszámnak, másrészt a nemzetközi trendeknek megfelelô prevalencia növekedése miatt. A betegség költségei szerteágazóak, felmérésük nehéz a diabetes németország kezelés költsége szövôdmény kezelése és az indirekt költségek miatt.

A Diabétesz Atlasz nemzetközi szakmai kiadvány becslése szerint a éves korú cukorbetegek éves kezelési költségei diabetes németország kezelés költsége világon jelenleg meghaladják a milliárd USA-dollárt és re a cukorbetegség kezelésére fordított összeg a világon elérheti a milliárd dollárt.

  1. A diabetes mellitus egészségbiztosítási aktualitásai - PDF Free Download
  2. A zsír előnyei a cukorbetegségben Jul 03, · A 2-es típusú cukorbetegség kezelésének a célja, hogy a vércukorszint, amennyire lehet, megközelítse a normál értéket, amivel megelőzhető a szövődmények kialakulása.
  3. Лиланд Фонтейн, Чед Бринкерхофф и Мидж Милкен в безмолвном ужасе смотрели на открывшуюся их глазам картину.
  4. A 2-es típusú cukorbetegség kezelése Németországban

Ugyanakkor az Egyesült Államokban végzett felmérés szerint egyedül az USA-ban ez a költség mintegy milliárd dollárra tehetô.

Azt találták, hogy egy cukorbeteg euró többletköltséget jelent a nem cukorbeteg kontrollhoz képest.

A diabetes mellitus egészségbiztosítási aktualitásai

Ez önmagában is jelentôs tétel, amelyet a szövôdmények költségei nagyságrenddel emelhetnek meg. Diabetes németország kezelés költsége említenénk egy nemzetközi vizsgálatot, melynek során 6 országban Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország mérték fel a cukorbetegség kezelési költségeit és a szövôdmények ellátásának költségeit.

A szövôdmények megelôzésének pl. A legmagasabb költséget jelentô szövôdmények a következôk; az akut szívizom-infarktus, melynek kezelési költsége az 1.

Az adatokból ismételten megerôsítik, hogy a cukorbetegség kezelési költségeit a primér terápiás algoritmusokhoz kapcsolódó tételeken túl a szövôdmények ellátási költségei is jelentôsen növelik. Összehasonlításként az USA-ban a diabéteszes láb amputációja dollár között mozog, majd a három éves utókezelés költségei ezer dollár közöttiek, amíg egy hasonló 3 éves periódus alatt a cukorbetegség primér kezelése ezer dollár között alakul.

A következô két táblázat a cukorbetegséghez kapcsolódó vaszkuláris szövôdmények eseti 1. SZÁM JÚNIUS 25 3 Látható, hogy a szívinfarktushoz, a sztrókhoz és az amputációhoz kapcsolódó költségek kezelése az elsô évben több tízezer dolláros illetve eurós nagyságrendben mozog, hasonlóan a diabetes németország kezelés költsége vesebetegség kezeléséhez, amelyek folyamatosan jelentenek ugyancsak évi több tízezer eurós kiadásokat.

Cukorbetegség világnapja - november 14.

Ennek célja a közpénzek eddiginél hatékonyabb felhasználása mellett, egyidejûleg a betegterheket is lehetôség szerint csökkentô, valamint a kívánatos egészségnyereséget közép- és hosszútávon biztosító ártámogatási rendszer kialakítása volt.

A kitûzött célok tiszteletreméltóak és üdvözlendôk, mind orvos-szakmai, mind egészség-gazdaságtani oldalról.

A kezdeményezéshez mára ország csatlakozott. A kék kört a betegség globális jellege és a közösség egysége miatt választották a világnap szimbólumának, amelyre a november i napot az inzulin társfelfedezője, Sir Frederick Banting születésének évfordulója okán jelölték ki.

A változások lényegét az alábbiakban foglalhatjuk öszsze röviden. Bizonyos elavult, és terápiás kockázatot jelentô készítmények kikerültek a támogatotti körbôl.

A 2-es típusú cukorbetegség kezelése Németországban

A Buformint mintegy beteg szedi, a Glibenclamidot mintegy beteg szedi, de mivel ez utóbbi fokozza a szív-érrendszeri eredetû halálozást, így helyette metformin készítményt javasol az új koncepció.

Más készítmények esetében, mint az Acarbose, amelyet diabetes németország kezelés költsége en szednek, az indikációs kör került újragondolásra, így a normatív támogatás megszûnése mellett indikációhoz kötött támogatás lépett életbe. Az addig nem támogatott korai analóg inzulinkezelés 50 százalékos támogatást kapott.

  • Gyógyszerek diabetes 2 fok kezelése
  • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - Cukorbetegség világnapja - november
  • Sült halat eszem cukorbetegséggel Diabetes és Gibbd Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni.

A premix analóg inzulinok esetén pedig enyhe térítési díjnövekedés várható a korábban kiemelt, indikációhoz kötött támogatás 90 százalékra csökkentésébôl adódóan. Az Eü. A koncepcióban bemutatott számítások ugyanis érezhetôen a támogatási szintek és formák változásából adódó éves költségvetési kihatást tartották elsôdlegesen szem elôtt.

Azonban ahogy arra rámutattunk, a cukorbetegség társadalombiztosítási költségeinek csupán kisebb részét teszi ki az orális antidiabetikumok és inzulinok ártámogatása.

népszerű kezelés sah. 2-es típusú diabétesz

A szövôdmények kezelése jóval nagyobb gazdasági terhet jelent, ezért célszerû lett volna a koncepcióban bemutatni azt is, hogy az ártámogatási preferenciák változása egy meghatározott idôtartam pl. Ez utóbbiak kétségkívül nem elsôsorban a tárgyévi költségvetés tervezése kapcsán jelennek meg, hanem késôbbi idôszakokat fognak terhelni, melynek gazdasági következményeit egy átfogó egészség-gazdaságtani elemzéssel lehetne szemléltetni.

A terápiás terület komplexitásából adódóan diabetes németország kezelés költsége orális antidiabetikumok hatásosságának megítélése valóban nem egyszerû feladat.

Némelyik jól bevált és hosszú ideje használt termékrôl, mint a buformin vagy a glibenclamid, mára kiderült, hogy hatásosságuk nem, vagy nehezen igazolható, másrészt a ma korszerûnek számító készítmények esetében is vannak tisztázatlan kérdések.

Például a jelen koncepcióban magasabb támogatási kategóriába sorolt egyes glitazon hatóanyagú orális készítmények akár 43 százalékkal is növelhetik a szívinfarktus kockázatát, illetve 64 százalékkal növelhetik a szív-érrendszeri halálozás kockázatát [12]. Tekintettel arra, hogy a cukorbetegek már eleve nagyobb kockázattal rendelkeznek szív-érrendszeri megbetegedésekre, az Amerikai Gyógyszerhatóság Food and Drug Administration, FDA biztonsági figyelmeztetést tett közzé a glitazon hatóanyagú gyógyszerek szedésére vonatkozóan [13].

Cukorbetegség kezelése - én így csinálom

Egészségügyi rendszerünk jelenlegi orvoshiánnyal küzdô és elôjegyzésekkel, várólistákkal terhelt idôszakában pedig nem biztos, hogy ez a legmegfelelôbb megközelítés. Magyarországon is készültek elemzések a cukorbetegség szövôdményeinek költségbecslésére, életminôségre vonatkozóan [14, 15, 16, 17, 18]. Ezen költségek hazánkban is meghatározó a következmények nem kezelésében unsax cukorbetegség, ezért a szövôdmények elôfordulási gyakoriságának sikeres csökkentésével ezen költségtételek is jelentôs mértékben elkerülhetôek lennének.

Amennyiben a betegek mindegyike a jelenlegi terápiája helyett acarbose tartalmú gyógyszereket kapna, akkor az jelentôs egészségügyi kiadás megtakarítással járhatna a cukorbetegség szövôdményeinek csökkentése miatt.

Ezen megtakarítás realizálásához viszont a betegeket egy kedvezô ártámogatás révén érdemes lenne motiválni a hatásosabb és nagyobb diabetes németország kezelés költsége biztosító gyógyszerek használatára.

Az acarbose tartalmú gyógyszerek esetében ezen egészség-nyereség a cukorbetegség kardiovaszkuláris szövôdményeinek mérséklését jelenti, melynek gazdasági nyeresége is jelentôs. Természetesen a táblázatban bemutatott költségmegtakarítást az acarbose tartalmú gyógyszerek támogatásának megemelése miatti többletköltség csökkentené. Az említett fiskális szemléletmódot erôsíti a tény, hogy a változások között nem találtunk ajánlásokat a cukorbetegség-kezelés eredményességének monitorizálására vonatkozóan sem, amire pedig az OECD országok vonatkozásában már nemzetközi ajánlás is létezik [20], másrészt pedig a minôségi indikátorok fejlesztése komoly gyökerekkel rendelkezik hazánkban is [21].

Azonban érdemes lenne a cukorbetegség krónikus jellegéhez igazodóan a hatástanulmányokat jóval hosszabb távra, évre elkészíteni azért, hogy ez ne csupán fiskális nézôpontú, az éves költségvetés egyfajta piaci újrafelosztását tükrözô kezdeményezésnek tûnjön, hanem egy átgondolt, stratégiai perspektívákat felmutató, a társadalom közép-hosszú távú gazdasági teljesítményének figyelembevételén túl a betegek állapotára és életminôségére gyakorolt hatást is szem elôtt tartó intézkedés legyen.

A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek kezelése és gondozása a felnôttkorban. Impact of the population at risk of diabetes on projections of diabetes burden in the United States: an epidemic on the way.

American Diabetes Association. Diabetes németország kezelés költsége costs of diabetes in the US in Diabetes Care.

A 2-es típusú diabetes mellitus előnyei

Ann Intern Med. Ray; William J. Valentine; Kristina Secnik; Alan K. Curr Med Res Opin. Cost of managing complications resulting from type 2 diabetes mellitus in Canada. Nissen, Kathy Wolski. N Engl J Med. For immediate release. P May 21, [14] Józwiak-Hagymási Kaló.

sah. cukorbetegség kezelése

A cukorbetegség megelôzésének egészség-gazdaságtani szempontjai, [15] Borsos K. Országos Egészség-gazdaságtani Konferencia, Budapest, július 4. Betegségteher vizsgálat az egészségügyi technológia elemzés egyik eszköze, XIII. Dunántúli Diabetes Hétvége, Tihany március A glargin inzulin Lantus az egészségügyi technológiaelemzés tükrében. Diabetologia Hungarica. Acarbose reduces the risk for myocardial diabetes németország kezelés költsége in type 2 diabetic patients: meta-analysis of seven long-term studies.

Eur Heart J. Selecting indicators for the quality of diabetes care at the health systems level in OECD countries.

diabetes angina kezelésére

Int J Qual Health Care. Indikátorrendszer kialakítása az egészségügyi szolgáltatások értékelésére. Orvosi Hetilap. Boncz Imre ban végzett általános orvosként a Pécsi Orvostudományi Egyetemen ban közgazdasági szakoklevelet szerzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Világbanki ösztöndíjjal a rotterdami egyetemen folytatott tanulmányokat, ahol ben Master of Science fokozatot kapott Erasmus University Rotterdam, The Netherlands Institute for Health Sciences ben Európai Unió szakértô diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán ben tudományos minôsítést Ph D.

Oktatási területe az egészségügy finanszírozása, egészségbiztosítás, népegészségügy között az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál dolgozott, kezdetben a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója, a Nyugat-Dunántúli Egészségügyi Területi Fôosztály vezetôjeként Szombathelyen, majd az OEP Szakmapolitikai és Koordináló Fôosztály fôosztályvezetôje Budapesten.

cukorbetegség hatása a vesére

Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ stratégiai igazgatója és a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára. Egészség-gazdaságtani konferencia Evidenciákon alapuló egészségügyi és egészségbiztosítási reform?

vélemények