Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ark - anima-ráció konzultánsok
Csoportos coaching
Munkacsoportok működését fejlesztő coaching

A munkacsoportok működésük során gyakran tapasztalják a következőket:

 • A cosport megbeszélések formálissá válnak.
 • A csoport nem tud döntéseket meghozni.
 • Egyes csoporttagok csak látszólag vannak jelen, elkötelezettségük alacsony.
 • Klikkek, érdekszövetségek alakulnak ki, amelyek rendszeresen konfliktusba kerülnek egymással.
 • Egyéni célok érvényesülnek, ezért a többiek azt érzékelhetik, hogy feleslegesek.
 • Csúúúsznak a határidők.
 • Sok mindenről szó van, csak a lényegről nincs.

A csoportos coaching kiváló eszköz arra, hogy

 • átsegítse a munkacsoportokat az elakadásokon,
 • fenntartsa a kezdeti motivácót és elkötelezettséget, és
 • közelebb hozza azokat, akik ellenzik vagy nem értenek egyet a kitűzött célokkal és módszerekkel.

Az egyéni coaching során a vezetőkkel való munka a megszokott környezetükön kívül, gyakran külső helyszínen zajlik. A munkacsoportok működését fejlesztő coaching-hoz viszont nem kell külön időt keresni, mivel az a csapat valódi munkája közben zajlik, például stratégia kialakítása, projektindítás, akciótervek készítése, értékelő megbeszélések, stb. során.

A csoporttal dolgozó coach a bevezetés és ráhangolódás után azt figyeli, hogy mi zajlik a munkaasztal körül. A csoportban fellelhető értékekből és a meglévő, jól működő folyamatokból indul ki. Ezután kerül sor a hiányosságok és rejtett folyamatok feltárására, majd új működési és kommunikációs módok kipróbálására és gyakorlására.

A csoportos coaching során a munkatársak a következő készségeket sajátítják el, amelyeket később a coach nélkül is tudnak alkalmazni:

 • Közös célok kitűzése, elköteleződés azok elérése iránt
 • Döntések meghozatala
 • Mások meghallgatása
 • Konfliktusok felvállalása, azok megoldása
 • Együttműködés más stílusú emberekkel
 • A magasabb teljesítmény érdekében egymásnak konstruktív visszajelzés adása és elfogadása
 • Egymás támogatása és konfrontálása
 • Kockázatvállalás az új működési módok kipróbálásához és elsajátításához
AKCIÓ TANULÓCSOPORT
(Action learning group)

Az Akció tanulócsoport egy fejlesztési folyamat. A több hónapos együttműködés során a csoport tagjai vezetési, szakmai, szervezeti témákat vagy problémákat dolgoznak fel, hasonlóan, mint egy coaching folyamatban.

Az egymástól kapott visszajelzések és az egymástól való tanulás nem csak az egyéni teljesítményre van hatással, hanem arra a szervezetre is, amelyben a résztvevő dolgozik.

A szervezet számára a következő eredmények várhatók, ha a vezetője vagy vezetői részt vesznek az Akció tanulócsoport programon:

 • A vezető képessége erősebb lesz szervezeti célok kitűzésére, és azok elérésére.
 • Szervezeti problémák esetén a vezető jártasabb lesz abban, hogy hogyan vegyen észre minél több lehetséges opciót a megoldásra, azokra milyen akciótervet dolgozzon ki.
 • A szervezeti kultúrába átviheti és meghonosíthatja az Akció tanulócsoportban elsajátított módszereket az együttműködésre, konfliktuskezelésre, visszajelzés adására és fogadására, időgazdálkodásra.

Mi a célja?

A vezetőtől elvárják, hogy a szervezet hosszú távú céljai felé vezesse a csapatát, ugyanakkor produkáljon eredményeket rövid távon, teljesítse az ügyfeleknek és a részvényeseknek tett ígéreteket. Akkor tudja e kettős, időnként akár egymásnak ellent is mondó célokat teljesíteni, ha eléri, hogy a munkatársak teljesítményét fejlődésük révén növelje, biztosítsa folyamatos tanulásukat. Ehhez elengedhetetlen, hogy konstruktív visszajelzéseket adjon teljesítményükről, viselkedésükről, valamint, hogy kihívást jelentő feladatokkal bízza meg őket.

Bármelyik szerepben is lép fel a vezető, gyakran kerül új kihívások és problémák elé. Ezek megoldásaihoz jó támogatást nyújt az Akció tanulócsoport.

A program célja, hogy tagjai - a különböző vezetői szerepek mentén - támogassák és konfrontálják egymást annak érdekében, hogy valamennyi csoporttag

 • minél többet tudjon meg saját viselkedéséről és együttműködési stratégiáiról;
 • hozzon meg döntéseket, amelyekért ő vállalja a felelősséget; és
 • legyen képes a saját tempójában fejlődni, változni.

Vezetői készségek, amelyek az Akció tanulócsoportban fejlődnek:

 • Döntéshozatal
 • Együttműködés
 • Visszajelzés adása és elfogadása (különbség az adat és a feltételezés között)
 • Mások fejlesztése
 • Aktív hallgatás
 • Kérdezéstechnika
 • Mikor kérdezzünk, mikor állítsunk?
 • Különbséget tenni a támogatás és a konfrontálás között
 • Jelenben maradni
 • Tudatosabban rálátni magunkra és a környezetünkre

Az Akció tanulócsoport folyamata

A csoport 4-6 tagból és egy facilitátorból áll. A csoporttagok jöhetnek különböző szervezetekből, egy szervezet különböző részlegeiből vagy ugyanabból a szervezeti csoportból.

Valamennyi csoporttag felváltva kerül az ügyfél szerepébe, míg a csoport többi tagja coachként dolgozik vele. A coachok feladata, hogy támogassák és konfrontálják az ügyfelet, hogy az elérhesse kitűzött célját.

A facilitátor biztosítja a megfelelő légkört és mintát, hogy valamennyi résztvevő a lehető legtöbbet tanulja meg a folyamat során.

Miért érdemes?

A résztvevők egy találkozás során ügyfélként és coachként is dolgoznak, ezáltal:

 • Megoldásokhoz és döntésekhez jutnak vezetői problémájukban;
 • Gyakorolják és fejlesztik coaching készségeiket, amelyek nem hiányozhatnak a 21. századi vezető eszköztárából;
 • Rengeteget tanulnak egymás sikereiből és problémáiból, valamint a saját és a többi csoporttag cégének működéséről;
 • Kapcsolatokat építenek ki más vezetőkkel;
 • Egy résztvevő körülbelül egy coaching ülés áráért egész napos coaching programon tanulhat és gyakorolhat.

Időkeretek

Az Akció tanulócsoport havonta egyszer 1 egész napra ül össze fél éven keresztül.
Kapcsolatfelvétel
Felkeltettük érdeklődését? Kérdése van?
Kattintson ide, és lépjen máris kapcsolatba velünk!
A fotókat készítette: Schmideg Ádám | adam.schmideg.net © Copyright Anima-Ráció Konzultánsok