Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ark - anima-ráció konzultánsok
Tréningek

Belső Módszertani Támogatók (Facilitátorok) képzése szervezeti lokális működésfejlesztéshez

Háttér és cél

A kiélezett versenyben szükség van arra, hogy a szervezetben folyamatosan jelen legyen fejlesztő, probléma-megoldó kapacitás. Ezért célszerű megfelelően kiválasztott embereket kiképezni, hogy ők kisebb szervezeti, működési fejlesztéseket, problémák megoldását az érintettek bevonásával meg tudjanak valósítani. Így a szervezetben olyan belső kapacitás épül ki, amely a változó körülmények között is külső tanácsadó segítsége nélkül, vagy csak a speciális esetekhez és továbbképzéshez alkalmazva külső tanácsadót, állandó forrása lehet a szervezeti belső fejlesztésnek.

Ehhez háromszor három napos tréninget javasolunk, mely blokkok az alapját képezik a képzésnek, kiegészítve a blokkok közötti gyakorlással, amelyet a következő blokkban feldolgozunk, és szupervízióval, amely a tréninget követően, a gyakorlat fejlesztése során zajlik. Célszerű, ha a blokkok között 3-5 hét telik el.

Optimális csoportlétszám: 10-14 fő.

A tréning témái

A tanítandó témacsoportok: folyamat-fejlesztési eljárások, csoportműködtetés, változás-kezelés és önismeret

A minőségfejlesztésben alkalmazott folyamat-fejlesztési eljárások közül a leggyakrabban használt tizennégy módszert ismertetjük meg oly módon, hogy a résztvevők már ekkor gyakorolják a csoportvezetést, mivel az alapokat ők tanítják meg egymásnak.

Az eredményes csoportműködtetés érdekében tanítjuk a csoportszerepeket, a csoportdinamikát, nehéz helyzetek kezelését.

A változás-vezetés témakörében foglalkozunk érintett-elemzéssel (stakeholder analysis), a változások szervezeti integrációjával, az ellenállással és annak kezelésével.

Az önismeret és önfejlesztés témakörében olyan területeket nézünk meg, mint konfliktus-kezelés, jungi személyiségtípusok (Profiler of Personality©), stresszérzékenységgel kiegészítve, az egyéni autoritás és felelősség szintje (ARP©), a motiválhatóság területei.

A tréning felépítése

A belső módszertani támogatók (facilitátorok) kiválasztása:

A megfelelő kiválasztási eljárás egyeztetést igényel, a tanulás eredményessége szempontjából fontos, hogy az adott személy akarjon jönni a tréningre. A legalaposabb kiválasztást az ún. Assessment Center nyújtja.

Előmunkák, a tréning előtt
 • Találkozunk a résztvevőkkel, kölcsönösen egyeztetjük az igényeket.
 • Felkészülnek prezentációra a fejlesztendő folyamatról, kiválasztásáról
 • POP® kérdőív kitöltése
1. Blokk témái
 • A szervezet és a működésfejlesztés, kulcsszereplők és feladatok, önismeret: POP©, csoportismeret, csoport-megbeszélés tervezése, levezetése, követése.
 • Az otthon kinézett fejlesztendő folyamat prezentációja, a fejlesztendő folyamat kiválasztásának előkészítése. Mit és hogyan mérünk.
A két blokk közötti munkák
 • A résztvevők módszertani felkészülése
 • A folyamatkiválasztáshoz mérés, adat-gyűjtés
 • ARP© kérdőív kitöltése
2. Blokk
 • A folyamat prezentálása, döntés a kísérleti folyamatokról és a célokról, a kulcsszereplők kiválasztása a kiválasztott folyamatokhoz, a módszerek ismertetése, kipróbálása
 • Változáskezelés. Csoportos döntéshozatali folyamat
 • Önismeret: Autoritás-felelősség-hatóerő (ARP©) rendszere, személyes visszacsatolás, visszajelzés adása, kapása. Személyes fejlődési terv készítése, támogatók szerzése
A két blokk közötti munkák
 • A kísérleti folyamatfejlesztés csapatának felállítása,
 • célok meghatározása, ehhez adatgyűjtés,
 • további mérés a fejlesztéshez
 • felkészülés a prezentációra
3. Blokk
 • Prezentáció a folyamatról, tervezés a továbbiakra, a megfelelő eredmény
 • Változás-kezelés: Érintett (Stake-holder) elemzés, egyezség a vezetővel. Nehézségekkel, akadályokkal kapcsolatos tervezés, ellenállás és kezelése
 • Csoportvezetés, projektmenedzsment
A harmadik blokk utáni munkák
 • Mentorálás, ha szükséges
Kapcsolatfelvétel
Felkeltettük érdeklődését? Kérdése van?
Kattintson ide, és lépjen máris kapcsolatba velünk!
A fotókat készítette: Schmideg Ádám | adam.schmideg.net © Copyright Anima-Ráció Konzultánsok