Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ark - anima-ráció konzultánsok
MBTI
A Myers-Briggs Típusindikátor® (MBTI®)
személyiség-tipológiai rendszer egyéni, szervezeti és támogatói alkalmazása

Az MBTI® sokféle használata 50 éves kutatás és fejlesztés eredménye, mely Carl Gustav Jung személyiségtípusokról alkotott elméletére épül. E szerint viselkedésünk különbözősége azoknak a preferenciáknak köszönhető, melyek meghatározóak személyiségünk alakulásában. Ezek a választások stabilan jellemeznek minket, meghatározzák, ahogy a legkülönfélébb eseményekhez, dolgokhoz, emberekhez viszonyulunk.

Az MBTI négy preferencia-pár segítségével írja le az emberek viselkedése közti különbségeket aszerint, hogy
1. hová összpontosítjuk figyelmünket, honnan szerezzük az energiánkat
2. hogyan észlelünk, szerzünk információt,
3. hogyan hozunk döntéseket, milyen alapon ítéljük meg a környezetünket, a világot
4. hogyan viszonyulunk a külvilághoz, rendezzük dolgainkat

Ezek mentén ír le a rendszer tizenhat, egymástól jól elkülöníthető, és teljesen egyenrangú típust. A személyre jellemző típus határai nem merevek, és Jung felfogásának is megfelelően a típus és a rendszer ismerete az egyes életkoroknak megfelelő önfejlesztést is segíti.

Az MBTI® rendszere egészséges emberek működési módjának megértését segíti elő, értékként kezelve a különbözőséget. Nem mér intelligencia szintet, nincs összefüggésben betegségekkel.

Mivel az MBTI® eredeti változatának gondozója, CPP úgy döntött, hogy a kérdőívnek sem kereskedelmi, sem kutatási terjesztését nem engedélyezi, ezért ma Magyarországon nincs jogtiszta MBTI kérdőív. Emiatt a fenti célokra a GPOP Személyiségprofil kérdőív alkalmazását javasoljuk, amely jogtiszta és honosított.

Kapcsolatfelvétel
Felkeltettük érdeklődését? Kérdése van?
Kattintson ide, és lépjen máris kapcsolatba velünk!
A fotókat készítette: Schmideg Ádám | adam.schmideg.net © Copyright Anima-Ráció Konzultánsok