Flow Coaching School
ark - anima-ráció konzultánsok
Golden Személyiségprofil (GPOP)
Ügyfél belépés

A validálási folyamat befejezésével a kérdőív ingyenes kitöltési lehetősége is lezárult. Köszönjük a kérdőív kitöltőinek, hogy szántak ránk és önmagukra egy kis időt, illetve köszönjük azoknak is, akik elküldték ismerőseiknek, munkatársaiknak a kérdőív elérhetőségét, és megismertettek sok érdeklődőt ezzel a hasznos eszközzel. Reméljük, hogy élvezték és hasznukra vált a kérdőív használata.

Azok a kedves ügyfeleink, akik rendelkeznek a belépési kóddal az alábbi linken léphetnek be a kérdőívbe:

Személyiségprofil belépés

Minősítéssel rendelkező tanácsadók az alábbi linken férnek hozzá FutureSystems fiókjukhoz:

Belépés tanácsadók számára

Carl Gustav Jung személyiség- és preferencia-elméletére épül. A jelenlegi kérdőív Isabel Briggs-Myers és John Golden nevéhez kötődő 50 éves kutatás és fejlesztés eredménye. Tizenhat, egymástól jól elkülöníthető, különböző módon működő, mégis egyenrangú személyiség-típus ismerhető meg általa, valamint azt, hogy milyen módon viszonyul a kérdőívet kitöltő egyén a stresszhez. Kiválóan alkalmazható tehetség-menedzseléshez, vezetés-fejlesztéshez, kommunikáció és együttműködés fejlesztéséhez.

Jung preferencia-elmélete szerint vannak velünk született preferenciáink, éppen úgy, mint a jobb- vagy balkezesség. Ezek a Személyiségprofilban négy mezőben jelennek meg:

  • ahonnan energiát gyűjtünk (extraverzió-introverzió), illetve
  • ahogyan információt gyűjtünk a környezetből (érzékelés-intuíció),
  • ahogyan feldolgozzuk ezeket az információkat (gondolkodás-érzés),
  • ahogyan a külvilágban megnyilvánulunk (megítélés-észlelés).

Ezek a preferenciák sajátos személyiségtípusokká kapcsolódnak össze. A személyiségünk ezen típusa nyilvánul meg abban, ahogyan a körülöttünk lévő személyekhez és dolgokhoz viszonyulunk, ahogyan cselekszünk és kommunikálunk, abban, amit kedvelünk másokban, vagy amit nehezen viselünk el bennük. Megismerve ezeket jelentős felismerésekre juthatunk eddigi sikereink és kudarcaink gyökereiről, és így közelebb kerülhetünk a kívánt változtatás irányának és módjának a megtalálásához.

Személyiségtípusunkat megismerve, és más típusok jellemzőit felismerve növekszik a tudatosság önmagunkról és a környezetünkről, és ez a tudás elősegíti az önfejlesztést, más típusú emberekkel az eredményesebb együttműködést, hatékonyabb kommunikációt, kapcsolatépítést, sikeresebb vezetést.

Az is értékes tudás, hogy hogyan reagálunk stresszre, milyen módon tudjuk kezelni a stresszt, illetve mit tanulhatunk a kezelhetetlen mértékű stresszből.

Alkalmazás
Az Személyiségprofil legfőbb alkalmazási területe olyan tréning vagy tanácsadás, ahol a cél az önmegismerés, mások megismerésének, és a velük való együttműködésnek a fejlesztése. Ezért mindenhol alkalmazható, ahol a kooperatív készségek alkalmazására szükség van, illetve ahol fontos ismerni az embereknek a környezeti hatásokra történő szokásos reakcióit. Így vezetők, ügyfelekkel foglalkozók, ta nácsadók, változási folyamatokat kezdeményezők vagy azokat elszenvedők, pedagógusok számára nyújtja munkájuk hatékonyságához a legtöbbet. Megismerése során nagyon sok felismerés tehető a családi konfliktusok eredetére is.

A jungi elmélet összefoglalását megtalálja: C. G. Jung: Lélektani típusok. Európa Könyvkiadó 1999. Budapest

A fotókat készítette: Schmideg Ádám | adam.schmideg.net © Copyright Anima-Ráció Konzultánsok